Návštěva zvoníků v Kadani - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
V pátek 28.října přijali pozvání do Kadaně zvoníci z Prahy. Ve sváteční den navštívili Děkanský kostel Povýšení svatého Kříže, Komendu johanitů, kostel svaté Anny, kostel svatého Petra a Pavla a Františkánský klášter. Provázejícím a přednášejícím byl starosta města Jan Losenický a Petr Baranijak. Akce se uskutečnila na základě nedávné návštěvy zvoníků z Kadaně v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Text a foto: Pavel Zárybnický


Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah