Zavírání hory v Kadani - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
V sobotu 3. září 2022 se v zahradách Františkánského kláštera zavírala hora. Jde o tradiční vinařský zvyk, aby hrozny mohly dozrát. Na slavnostním obřadu "Zavírání hory" dorazil také otec farář Josef Čermák, který hroznům požehnal. Celým obřadem provázel hotař (hlídač vinohradu) a lidová hudba Kluzák a Lang z Plzně, kteří lidovými písněmi zpestřili obřad a na malém pódiu u Komíny zahráli k poslechu. Vinohrad se opět otevřel v sobotu 24. září 2022 o vinobraní.
Foto: Václav Holý

Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah