Ustavující zastupitelstvo Kadaně 2022 - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
Ve čtvrtek 20. října se v kulturním domě Střelnice uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města pro období 2022-26. Jeho členové složili předepsaný slib. Starostou Kadaně byl zvolen Mgr. Jan Losenický a místostarostou Ing. Jan Vaic. Do devítičlenné rady města byli dále zvoleni: PharmDr. Radek Oswald, Mgr. Michal Voltr, Mgr. Stranislav Hakl, PaedDr. Jiří Kulhánek, Mgr. Alena Benešová (všichni ODS), Mgr. Zdeněk Hosman a MUDr. Martina Matoušková Faldusová (oba PRO Kadaň a okolí).

Foto: Václav Vlasák

Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah