knihovna Kadaň - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
  V sobotu 20. listopadu proběhlo letošní poslední čtení s dějepisářem Jiřím Nebeským na pobočce městské knihovny. Poutavé vyprávění o historii naší vlasti zaujalo všechny posluchače. Hlavním tématem byly Staré pověsti české. Jednu z pověstí si děti vyzkoušely zábavnou formou i zahrát. Zvídavé děti měly na pana učitele, vyučujícího na 5.ZŠ v Kadani i celou řadu otázek na které s radostí odpovídal. Na závěr si vyrobili královskou korunu.

Text a foto: Pavel Zárybnický

Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah