Cyklo běh 2022 - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
Potřetí jsme v Kadani přivítali účastníky protidrogové kampaně spojené se sportem.
Ve středu 22. června večer přijeli do Kadaně účastníci celorepublikové vzdělávací akce Cyklo-běh za Českou republiku bez drog. Po dobu konání této akce navštívil peloton Kadaň již potřetí. Poprvé to bylo v červnu 2014.
Účastníky Cyklo-běhu přijala  za Helena Gvoždiáková, které má v Kadani na starosti školství. Během debaty o drogové problematice se veřejně přečetlo prohlášení o postoji k řešení problematiky drog, které bylo v poslední den akce předáno Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, který nad akcí převzal záštitu. Svůj podpis pod prohlášení připojilaHelena Gvoždiáková a město Kadaň se tak připojilo k myšlence - město bez drog.
Během odpočinku členů pelotonu probíhala informační a vzdělávací protidrogová kampaň během které byli oslovování i kolemjdoucí. Po skončení a odpočinku členů pelotonu účastníci pokračovali do Karlových Varů.
18. ročník Cyklo-běhu začal 13. června 2022 v Orlové za účasti stovek dětí, známých osobností a hostů. Celá akce byla zakončena v Praze v pátek 24. června 2022. Cyklo-běh se koná u příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE  proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen.
Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vedla přes 41 měst Čech a Moravy čítá přes 1200 kilometrů.
Text a foto: Václav Vlasák
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah