Betlémské světlov Kadani - PressKadaň

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah
  
Betlémské světlo - plamínek, odebraný z věčného ohně, který hoří v Bazilice, která stojí na místě, kde se měl narodit Ježíš Kristus. Betlémské světlo je symbolem míru a přátelství. Díky Skautům a Skautkám, kteří ho každý rok rozvážejí po celém světě se dostane na Vánoce k milionům lidí, aby jim v jejich domovech na Štědrý večer připomínal příchod Ježíše Krista na svět. Legenda praví, že jeden mladý rytíř se zapřísahal, že pokud se vrátí domů z křížové výpravy do Svaté země, tak do svého rodného města Florencie přinese plamínek ohně z Betlémské baziliky. Věřilo mu však pouze málo lidí, protože z křížových výprav se vrátil jen málokdo. Po třech letech, těsně před Vánocemi 1099 se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden z hořící svící. Všichni přísahali, že plamen pochází z Betléma a zmíněný rytíř je nesl v dobrých i zlých dobách po poušti i po moři jen proto, aby splnil svůj slib. Svíci umístil v kostele odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další obyvatelé. Ve středověku to byl první i poslední plamen z rodiště Ježíše Krista. V současnosti s myšlenkou Betlémského světla pak přišla Rakouská veřejnoprávní televize ORF a organizovala vánoční sbírku pro postižené děti. 24.prosince roku 1986 bylo v Lineckém studiu ORF poprvé v novodobé historii Betlémské světlo k vyzvednutí. Lidé stáli ve frontě před studiem, aby si mohli světlo z Betléma odnést domů. Ten den se také z Lineckého nádraží rozjelo světlo v kabinách strojvůdců po celém Rakousku. O dva roky později přišel s myšlenkou rozsáhlé distribuce Betlémského světla skautský vůdce Herbert Grunwald. Od roku 1989 se každoročně pořádá ve Vídni ekumenický obřad na kterém je plamen míru díky silné mezinárodně propojené skautské organizaci předáván delegacím Skautů z Evropy a Ameriky.

A jak se Betlémské světlo šíří? Každoročně je neziskovými organizacemi vybrán chlapec nebo dívka, kteří jsou postiženi nebo se vyznamenali v sociální oblasti a tito vybraní jsou vysláni do Betléma. Zde navštíví Chrám narození Páně. V jednom oltáři je na zemi stříbrná hvězda, která označuje místo, kde se narodil Ježíš Kristus. Na tomto místě hoří lampa, od které se zapaluje Betlémské světlo. Dítě světla plamen převezme a dopraví letecky do Evropy. V České republice rozvážejí Skauti světlo vlakem. Plamen je nejprve z Vídně přepraven do Brna, odkud se řada menších skupinek rozjíždí do celé země. Světlo pak bývá dostupné na různých veřejných místech. A povídá se, že kdo plamínek přinese domů má zašeptat do plamínku své přání. A pokud plamínek vydrží až do Štědrého večera, přání se mu vyplní.

V sobotu 16. prosince přivezli Skauti do Kadaně Betlémské světlo. Nejprve se průvod vydal k Ježíškovi, kde se mu uklonil a poté jeho kroky mířili do Kostela Povýšení svatého Kříže.

O týden později již byli Skauti z Kadaně připraveni v předvečer Vánoc před Kinem Hvězda, kde rozdávali Betlémské světlo veřejnosti. Navíc každý obdržel malou pozornost v podobě malého kalendáříku a záložky s motivem Betlémského světla. Vystoupení hudebních sborů bylo zcela mimořádně odvoláno z důvodu vyhlášení státního smutku. V místní Kinokavárně byla připravena dílnička pro děti. Tato oblíbená akce se již roky setkává s pozitivními ohlasy z řad veřejnosti.

Text a foto: Pavel Zárybnický, Karel Zárybnický
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah